Πολιτική Απορρήτου

Στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace πιστεύουμε ότι έχεις το δικαίωμα του απορρήτου στο διαδίκτυο και εργαζόμαστε για να προστατέψουμε την περιήγησή σου στην ιστοσελίδα μας.

Το ελληνικό γραφείο της Greenpeace είναι συμβεβλημένο με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής των προσωπικών σου δεδομένων και των δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών με σκοπό την ολοκλήρωση παραγγελιών και για να διατηρούμε επαφή μαζί σου, να σε ενημερώνουμε για τα νέα, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές μας και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Συλλέγουμε τα προσωπικά σου δεδομένα, όπως αυτά μας τα έχεις γνωστοποιήσει, είτε στην έδρα μας είτε μέσω της ιστοσελίδας μας. Ειδικότερα, χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σου πληροφορίες για τους εξής σκοπούς:

 • για τη λήψη, εκτέλεση και παράδοση παραγγελιών
 • για τη διαχείριση του ιστότοπου,
 • για τη διαχείριση και τη διενέργεια διαγωνισμών ή προσφορών,
 • για να ανταποκρινόμαστε στις ερωτήσεις σας ή στα αιτήματά σας για επιπλέον πληροφορίες και για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τον ιστότοπο
 • για να σας παρέχουμε πληροφορίες που ζητήσατε ρητά ή που σας ρωτήσαμε εάν θα επιθυμούσατε να λάβετε,
 • για να σας ενημερώνουμε περιστασιακά για διάφορες δράσεις μας που θεωρούμε ότι ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ τηλεφώνου/ γραπτού μηνύματος (SMS) κατόπιν συγκατάθεσής σας (Βλ. αναλυτικά υπό 4. Ενημέρωση για την αποστολή NEWSLETTER)
 • για να ανταποκρινόμαστε σε ερωτήματα και παράπονα που κατατίθενται από εσάς ή σχετικά με εσάς και που αφορούν εμάς, τον Ιστότοπό μας,
 • για τη διατήρηση της ασφάλειας του Ιστότοπου και των συστημάτων μας και για την αποφυγή απάτης,
 • για να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις του νόμου, των ρυθμιστικών αρχών και των κανονισμών συμμόρφωσης, (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση),
 • για τη στοιχειοθέτηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση),
 • για να παρακολουθούμε και να αναλύουμε τη χρήση κάθε λογαριασμού με σκοπό την αποτροπή, διερεύνηση και/ ή αναφορά παραβιάσεων ασφάλειας ή εγκλήματος,
 • για να επαληθεύουμε τη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του ιστοτόπου μας και των υπολογιστών και συσκευών που είναι εγκατεστημένες στην έδρα μας,
 • για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας και της ασφάλειας της εταιρίας μας, των πελατών μας ή άλλων,
 • για να κατανοούμε τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας ώστε να μπορούμε να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο, τις προσφορές και τις λοιπές δράσεις που εμφανίζουμε στον Ιστότοπό μας με τέτοιο τρόπο που να ανταποκρίνεται καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας – βλ. σχετικά και ενότητα Cookies
 • για να κατανοούμε και να προσδιορίζουμε τα χαρακτηριστικά των χρηστών μας ώστε να αποκτάμε ευρύτερη εικόνα και να κατευθύνουμε ακριβέστερα τις διαφημίσεις μας (π.χ. να απευθυνόμαστε σε παρόμοιες πληθυσμιακές ομάδες στα κοινωνικά δίκτυα)

 Πως κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας:

Δημοσιοποιούμε ή διαβιβάζουμε προσωπικές πληροφορίες στα εξής άλλα πρόσωπα:

 • στον πάροχο υπηρεσιών courier κατά την εκτέλεση και μεταφορά της παραγγελίας σας
 • αν είμαστε αναγκασμένοι να δημοσιοποιήσουμε ή να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με σκοπό τη συμμόρφωση με τυχόν νομική υποχρέωση, ή με σκοπό την άσκηση ή την εφαρμογή των όρων και των προϋποθέσεών μας ή άλλων συμφωνιών ή την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της επιχείρησης, των πελατών μας ή άλλων,
 • σε κυβερνητικές αρχές καθώς και άλλους τρίτους όταν μας υποχρεώνουν σε αυτό κυβερνητικές αρχές ή οι αρχές επιβολής του νόμου, ή αλλιώς όπου επιτρέπεται ή απαιτείται δια νόμου, συμπεριλαμβανόμενης μεταξύ άλλων της ανταπόκρισής μας σε δικαστικές αποφάσεις και κλητεύσεις μαρτύρων. Επίσης κοινοποιούμε πληροφορίες χρηστών όταν καλή τη πίστει θεωρούμε ότι κάποιος βλάπτει ή παρεμβαίνει στα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας, άλλων χρηστών του ιστοτόπου μας, ή οποιουδήποτε άλλου θα μπορούσε να ζημιωθεί από τέτοιες ενέργειες. Επίσης, συνεργαζόμαστε σε έρευνες των αρχών επιβολής του νόμου και άλλων τρίτων που επιβάλλουν το νόμο, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα.

 Χρονικό Διάστημα διατήρησης δεδομένων

Συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και εν γένει επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα για το χρονικό διάστημα που διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί θα τα κρατήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος που απαιτεί ο νόμος ή ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων και φορολογικών υποχρεώσεων. Όσον αφορά προσωπικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την αποστολή newsletter η διατήρησή τους γίνεται για όσο διάστημα νομιμοποιούμαστε δυνάμει της συγκατάθεσής σας. Όπου δεν υπάρχει πλέον αυτή η νομιμοποίηση (π.χ. λόγω διαγραφής σας από το newsletter – ανάκληση συγκατάθεσης) ή όπου τα στοιχεία που τηρούμε δεν ισχύουν πλέον (π.χ. η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουμε είναι άκυρη), θα διαγράφουμε τις προσωπικές πληροφορίες που τηρούμε από τη βάση δεδομένων μας.

Ενημέρωση για την αποστολή NEWSLETTER

Τηρώντας τους κανόνες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πρέπει να έχουμε την ρητή σου συγκατάθεση, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σου με σκοπό την  επικοινωνία μαζί σου με διάφορους τρόπους και μέσα (e-mail, τηλεφωνική κλήση κλπ). Η συγκατάθεση αυτή θα πρέπει να δοθεί εφόσον έχεις λάβει γνώση της πολιτικής μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων σου σύμφωνα με τον GDPR. Ειδικότερα:

Ο GDPR είναι ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (EE 2016/679) που ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018.Η Greenpeace, Κολωνού 78, Αθήνα, τηλ. 2103840774-5 αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα το απόρρητο των δεδομένων σου και αντιλαμβανόμαστε ότι δίνοντάς μας τα προσωπικά σου στοιχεία μας εμπιστεύεσαι αυτές τις πληροφορίες. Γι’ αυτό το λόγο το greenpeace.gr ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ζητάει τη συγκατάθεσή σου για να σου στέλνει στο e-mail σου ενημερωτικό υλικό (newsletter).

Το e- mail σου θα χρησιμοποιείται μόνο από εμάς και δεν θα γνωστοποιείται σε τρίτους, ακόμα και αν το newsletter αφορά προϊόντα ή/και υπηρεσίες τρίτων.

Η Πολιτική Απορρήτου του ελληνικού γραφείου της Greenpeace τροποποιείται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα. Αν έχεις οποιεσδήποτε απορίες για την πολιτική αυτή, μπορείς να να επικοινωνήσεις μαζί μας στο τηλέφωνο 210 3840774 & 5 (Fax 210 3804008) ή να μας στείλεις email στο gpgreece@greenpeace.org